Çukurova Üniversitesi Ocak 2006'dan itibaren mezun olan bütün öğrencilerine İngilizce Diploma Eki'ni ücretsiz olarak vermektedir.
Diploma Eki, Diploma statüsünde bir belge olup bir nüsha olarak düzenlenmektedir. Sadece kişinin kendisine veya noter üzerinden vekalet verilmiş kişiye teslim edilmektedir. Kayıp durumunda diploma ile aynı işlem yapılmaktadır.
 
DİPLOMA EKİ: ULUSLARARASI YENİ BİR AÇILIM
Diploma Eki, Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yani sıra verilen tamamlayıcı bir belgedir. Diploma ekinde alınan derece ile ilgili bilgiler, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ilave olarak, ulusal eğitim sistemi ve üniversitemizin eğitim ve değerlendirme sistemi ile ilgili bilgileri içermektedir. Diploma ekinin bilgi formatı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu format, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 11 Avrupa dilinde düzenlenmiştir. 
Diploma Eki, uluslararasi saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yükseköğretim diplomasına ek, ücretsiz olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adi ve kimliği belirtilen kişinin eğimi izlenerek başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge niteliğinde düzenlenerek; zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.
Diploma Eki: Ne değildir?
• Özgeçmiş değildir, 
• Kurumsal not çizelgesi yerine geçer belge değildir,
• Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir. 
Diploma Ekine (DE) ihtiyaç duyulmasının nedeni, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ülkelerin sürekli olarak eğitim yapılarını hızlı ekonomik, politik ve teknolojik değişimlerin etkileriyle değiştirmek zorunda olmalarıdır. Ülkelerarası işgücü dolaşımının artmasıyla bireylerin diplomalarının adil bir şekilde tanınması gereği doğmuştur. Bu nedenle, DE çalışmaları kapsamında standartlaştırılan diploma belgesi sayesinde, tanınma problemi doğal olarak ortadan kalkmaktadır. Ayni zamanda, bireylerin tamamladığı çalışmalarının düzeyi, bağlamı, içeriği ve statüsü hakkında uluslararasi bir tanınma sağlanmaktadır.
Diploma Eki’nin Öğrencilere Katkısı;
- Yurtdışında kolaylıkla karşılaştırılabilir bir diploma.
- Akademik dersler ve çalışma süresi boyunca kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama.
- Nesnellik, basariler ve yeterlilikler hakkında adil bir yargı.
- Yurtdışında is olanakları veya diğer çalışmalara daha kolay ulaşım.
Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumlarına Katkısı;
- Akademik ve profesyonel tanınmanın kolaylaştırılması. 
- Şeffaflığının artması.
- Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve diploma verme şansına sahip olunması.
- Mezunlarının ulusal ve uluslararasi düzeyde is bulma düzeylerinin artmasıdır.
Bilgi İçin: