Yönetim Kurulu

Başkan
Prof.Dr. Mustafa Kibar Rektör mkibar@cu.edu.tr
Üyeler
Prof.Dr. M. Bülent Torun Ziraat Fakültesi Dekanı mbtorun@cu.edu.tr
Prof.Dr. Hilmi Serdar Özbarlas Tıp Fakültesi Dekanı barlas@cu.edu.tr
Prof.Dr. Halime Ömür Paksoy Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı hopaksoy@cu.edu.tr
Prof.Dr. Mesut Başıbüyük Mühendislik Fakültesi Dekanı basibuyuk@cu.edu.tr
Prof.Dr. Süha Berberoğlu Mimarlık Fakültesi Dekanı suha@cu.edu.tr
Prof.Dr. Fikret Dülger İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı fdulger@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet Doğanay Eğitim Fakültesi Dekanı adoganay@cu.edu.tr
Prof.Dr. Orhan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Fakültesi Dekanı mtufan@cu.edu.tr
Prof.Dr. M. Serdar Toroğlu  Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı storoglu@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ali Osman Ateş İlahiyat Fakültesi Dekanı aosmanates@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet Hilmi Yücel  Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. ayucel@cu.edu.tr
Prof.Dr. Fatih Bilgili Hukuk Fakültesi Dekanı fbilgili@cu.edu.tr
Prof.Dr. Nüket Elpeze Ergeç İletişim Fakültesi Dekan V. nergec@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet Mahmut Kılıç Ceyhan Mühendislik Fakültesi Dekanı kilicm@cu.edu.tr
Prof.Dr. Nuran Öğülener Eczacılık Fakültesi Dekanı ogulener@cu.edu.tr
Prof.Dr. Serkan Yılmaz Kandır Kozan İşletme Fakültesi Dekanı skandir@cu.edu.tr
Prof.Dr. Mehmet Çelik Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı mcelik@cu.edu.tr
Prof.Dr. Rengin Güzel Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı rguzel@cu.edu.tr
Prof.Dr. Osman Metin Yavuz Seçilmiş Üye (Tıp Fakültesi Öğrt. Üyesi) myavuz@cu.edu.tr
Prof.Dr. Beşir Şahin Seçilmiş Üye (Mühendislik Fakültesi Öğrt. Üyesi) bsahin@cu.edu.tr
Prof.Dr. Hatice Sofu Seçilmiş Üye (Eğitim Fakültesi Öğrt. Üyesi) hasofu@cu.edu.tr
Nazan Karataş Raportör  
YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  • Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek
  • Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak
  • Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak
  • Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak
  • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır