Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans ve Doktora Bursiyeri Arıyor

Yüksek Lisans ve Doktora Bursiyeri Aranıyor

 

Tarafımdan yürütülen TÜBİTAK-221-O-124 nolu ve “Tuz stresine dayanıklı doğal mikoriza sporlarının izolasyonu-tanımlanması, çoğaltılması ve bazı turunçgiller anaçlarına aşılanarak tuz stresine toleransı üzerine etkilerinin araştırılması” başlıklı proje ekseninde bir adet yüksek lisans ve bir adet de doktora bursu bulunmaktadır. İlgi duyan adayların aşağıdaki adres üzerinden bizlere ulaşabilirler.

Burslara başvuracak konu ile ilgili alanda eğitim yeterliliğine sahip adayların ya herhangi bir lisansüstü program kayıtlı olmaları, değillerse Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 28 Ağustos 2022 tarihinden yapılacak Lisansüstü sınavlarına girerek öğrencilik statüsü almaları gerekir.  

 

TÜBTAK tarafından yapılan yeni açıklamada Y. Lisans öğrenci bursu 5.000 TL. Doktora öğrenci bursu ise7.500 TL’ kadar çıkabilecektir.

 

Araştırma projesi Ç.Ü. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ve Bahçe Bitkileri Bölümlerinin ortaklığında yürülmektedir.

İlgili TÜBTAK-TOVAG 221-O-124 nolu proje ağırlıklı olarak Ç.Ü: Rizosfer (kök bölgesi) labortuvarı grubunda çalışılacaktır. Rizosfer grubu değişik ülkelerden araştırcılarında içinde olduğu 11 araştırma öğrencisinden oluşmaktadır. Grup kendi içinde seminerler ve proje toplantılar yapani dinamik bir yapıdan oluşmaktadır.

Rizosfer araştırma grubunun temel amacı araştırma yapmak, öğrenmek, üretmek ve üretiğini kamuoyu ile paylaşmaktır. Grup amaçlanan bilimsel bakış anlayış ve sorumluluk bilinci içinde laboratuvarın temel ilkelerine uygun çalışlıabilir, birbirini bilimsel ve sosyal etkinliklerle besleyebilen dayanışmacı bir ortam hazırlamaktadır. Gruba her ktılan araştırıcı araştırma ve çalışma ortamına bilimsel ve sosyal katkı sunması beklenmektedir.

 

İlgi duyan adaylar

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Adana,

Tel. 05337692415

E-mail:  iortas@cu.edu.tr, ibrahimortas@gmail.com

Adresine başvurabilirler.

 

 

İbrahim Ortaş

Proje yürütücüsü

 

Lütfen mesajı ilgi duyan potansiyel öğrenciler ile paylaşınız.