Etkinlikler

...

Çalışma Yaşamında Mobbing

Tarih/Yer  Seminer Konusu Sunan

12 Eylül 2019

Akif KANSU

Çalışma Yaşamında Mobbing

Dr. Öğr. Üyesi Soner ÇAKMAK

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.

  

NOT: Seminerler Çukurova Üniversitesi Akif KANSU veya Balcalı Hastanesi HİPOKRAT toplantı salonlarında Saat:12.30-13.10 arasında yapılacaktır.