Duyurular

...

Çukurova Üniversitesi Akademik Teşvik Başvuru

2018 YILI FAALİYETLERİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURULARI

Üniversitemiz için Doçentlik Temel Alanları aşağıda sunulmuştur. Başvurular bu temel alanlar ile ilgili olabilecek ön değerlendirme heyetlerinin bulunduğu birimlere yapılacaktır.

·         Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

·         Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

·         Filoloji Temel Alanı

·         Güzel Sanatlar Temel Alanı

·         Hukuk Temel Alanı

·         İlahiyat Temel Alanı​

·         Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı

·         Mühendislik Temel Alanı

·         Sağlık Bilimleri Temel Alanı

·         Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

·         Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

·         Spor Bilimleri Temel Alanı

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

07-14 Ocak 2019 Öğretim Elemanlarının; Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Başkanlıklarına Başvuruları
15-18 Ocak 2019 Başvuruların, Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca İncelenmesi
21 Ocak 2019

Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca Hazırlanan Karar Tutanağının                                           Dekan/Müdürlerce Onaylanarak Rektörlüğe İletilmesi

23-28 Ocak 2019

Başvuruların Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda                                              Değerlendirilmesi

30 Ocak 2019

Ç.Ü  Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından                                                                      Nihai Kararların Açıklanması ve Üniversite İnternet Sayfasında İlanı

31 Ocak-06 Şubat 2019

Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Nihai Kararlarına Karşı,                                                     Aynı Komisyona İtiraz

7-13 Şubat 2019

İtirazların Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda                                                   Değerlendirilmesi

14 Şubat 2019

Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Kararlarının                                                       Üniversite İnternet Sayfasında İlanı

       

Başvuru İçin Gereken Belgeler

1-Akademik Teşvik Ödeneği YÖKSİS Çıktısı

2-Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Beyan Formu

3- Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Kurum Değişikliği Beyan Formu

4- Akademik Teşvik Ödeneği Araştırma Alanı Beyan ve Uygunluk Formu

5- Akademik Teşvik Yönetmeliğine Esas Faaliyet Türlerine Göre Kanıtlayıcı Belgeler

 

Üniversitemiz Senatosunun 03.01.2019 tarihli ve 01/01 sayılı Kararı gereğince;

Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevlerini ifade eder.

Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, aynı alanda farklı yazarlara ait yabancı dilde en az yirmi kitap yayımlamış alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevlerini ifade eder.

Yayınevleri hususunda tereddütleri gidermeye Üniversitemiz Akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonunun yetkili kılınmıştır. 

 

Akademik Teşvik Yönetmeliğine Esas Faaliyet Türlerine Göre Kanıtlayıcı Belgelere BURADAN Ulaşılması Gerekmektedir.

Akademik Teşvik Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlerle İlgili İlkelere BURADAN Ulaşılması Gerekmektedir.

Akademik Teşvik Kapsamında Uluslararası Alan İndekslerine BURADAN Ulaşılması Gerekmektedir.