(DÜZELTME) Ç.Ü. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Tutanakları

17.01.2023 tarihinde yayınlanan Ç.Ü. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Tutanakları'nda bulunan Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Anabilim Dalına ait Ön Değerlendirme Tutanağı'nda hata yapıldığından düzeltmeye gidilmiştir.

Düzeltilmiş hali için tıklayınız.