7417 Sayılı Kanunla Düzenlenen Öğrenci Affı Hakkında

05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ile eczacılıkta uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden 05.07.2022 tarihinden önce ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptıramayanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları gerekmektedir.

            Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83. maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.

            Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanlar, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, sağlık nedenleriyle başvuramayanlar ise buna ilişkin heyet raporunu 5 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

YÖK tarafından yayınlanan usul ve esasa erişmek için tıklayınız.
7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri

Başvuru Şekli: Başvurular ilgili Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitüye şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi aracılığı ile yapılmalıdır.

 

Önlisans/Lisans Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

 1. Başvuru dilekçesi (Başvuru dilekçesi için tıklayınız)
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınacak belgelerde doğrulama kodu/Kare kod mutlaka bulunmalıdır)
 4. Askerlik durum belgesi (Erkek öğrenciler için)
 5. ÖSYM sınav sonuç belgesi (Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde hiç kayıt yaptırmayan adaylar için)
 6. Lise diplomasının aslı (Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde hiç kayıt yaptırmayan adaylar için)
 7. 3 Adet vesikalık fotoğraf

 

Lisansüstü Programlara Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

 1. Başvuru dilekçesi (Başvuru dilekçesi için tıklayınız)
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınacak belgelerde doğrulama kodu/Kare kod mutlaka bulunmalıdır)
 4. Askerlik durum belgesi (Erkek öğrenciler için)
 5. Yüksek lisans kaydı için lisans diploması veya noter onaylı fotokopisi ya da e-devletten alınan mezuniyet belgesi
 6. Doktora kaydı için yüksek lisans diploması veya noter onaylı fotokopisi ya da e-devletten alınan mezuniyet belgesi
 7. 1 Adet vesikalık fotoğraf

Başvuru Sonucuna Göre Kesin Kayıtlar: 9 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuranlar belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenimlerine 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında başlayabileceklerdir. 12 Eylül 2022 – 7 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuranlar öğrenimlerine 2022-2023 Bahar Yarıyılında başlayacaklardır. Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu tarafından başvuruları değerlendirilen ve Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenimine başlamaları uygun görülen adaylar kayıt için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir (Fakültesi veya Meslek Yüksekokulu Balcalı (Merkez) Kampüsü dışında bulunan adaylar kendi birimlerine başvuracaklardır). Enstitü öğrencileri ilgili Enstitü Öğrenci İşlerine müracaat edeceklerdir.