Azami Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Süre Sınavları Hakkında Duyuru

ÖNEMLİ NOT: Bu duyuru 2022-2023 Bahar Dönemi ve öncesinde ilişiği kesilen ve ek sınav hakkından yararlanarak Ek Süre sınavları veya Sınırsız Sınava girme hakkı kazanan öğrenciler içindir. 2023-2024 Güz ve Bahar Dönemi sonunda Azami Süresini dolduran öğrencilerimiz sınavları (iki ek sınav) 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı başında yapılacak olup detaylı bilgi ve sınav takvimi ayrıca ilan edilecektir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesi c) fıkrası "...bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır...." hükmü uyarınca 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle azami süresini dolduran öğrencilerden ek sınav almadan başarısız dersi beş ve beşin altında olanlar ile ek sınav aldıktan sonra başarısız ders sayısını beş ve beşin altına düşüren öğrencilerin kullanacakları ek süre sınavları 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı not yükseltme sınav tarihlerinde  ve sınırsız sınav hakkı bulunan öğrencilerin sınavları  tek ders sınav tarihlerinde yapılacaktır.

Sınav Tarihleri

Sınırsız sınav hakkı olan öğrencilerin sınavları 04.07.2024 tarihinde, Ek süre sınav hakkı olan öğrencilerin  sınavları 17.07.2024-20.07.2024 tarihleri arasında Fakülte ve Meslek Yüksekokulları tarafından belirlenen gün ve saatlerde yapılacaktır.  Detaylı bilgi ve sınav saatleri ilgili Fakülte ve Meslek Yüksekokulları tarafından ilan edilecektir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular aşağıdaki tabloya göre ilgili Birimlere Sınırsız Sınavlar için 27.06.2024-03.07.2024 tarihleri arasında ve Ek Süre sınavları için 08.07.2024-12.07.2024 tarihleri arasında mesai saatleri içinde yazılı olarak yapılacaktır.

 

Başvuru Birimleri

Birim Adı

Başvuru Yeri

Eğitim Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İletişim Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Eczacılık Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ziraat Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Hukuk Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Fen Edebiyat Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Su Ürünleri Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mühendislik Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mimarlık Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İlahiyat Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Spor Bilimleri Fakültesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Ceyhan Veteriner Fakültesi

Ceyhan Veteriner Fakültesi

Kozan İşletme Fakültesi

Kozan İşletme Fakültesi

Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler MYO

Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler MYO

Aladağ MYO

Aladağ MYO

İmamoğlu MYO

İmamoğlu MYO

Ceyhan MYO

Ceyhan MYO

Adana MYO

Adana MYO

Karaisalı MYO

Karaisalı MYO

Kozan MYO

Kozan MYO

Yumurtalık MYO

Yumurtalık MYO

Pozantı MYO

Pozantı MYO

Tufanbeyli MYO

Tufanbeyli MYO