Duyurular

...

Ç.Ü. 2019-2020 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Koşul ve Kontenjanları (Genel Not Ortalamasına Göre)

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

             Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

 

BAŞVURU KOŞULLARI   (Genel Not Ortalaması ile yapılacak başvurularda)

 

1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

 

2- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3- Üniversitemiz ön lisans ve lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır. Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

4- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

5-Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Ekonometri (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümleri ile Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Makine Mühendisliği (İngilizce), Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, bölümlerine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, geldikleri Üniversitede Yabancı Dil Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış olup kayıt oldukları yıldaki merkezi yerleştirme puanı geçmek istediği programın o yılki taban puanından düşük olanların Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

6-  Başvurulan programlar için ÖSYM yerleştirme kılavuzunda belirtilen özel koşulları sağlıyor olmak.(Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci sırada olmak gibi...)

 

İSTENEN BELGELER

 

1- Başvuru dilekçesi

2- Transkript aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdaki derslerden aldığı notlarını, genel not ortalaması, not değerlendirme sistemini gösteren belge ile Ders içerikleri)

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

4- ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı.

5- İkinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına başvuracak adayların ilk %10’a girdiğine ilişkin belge.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 

  • Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için 19 Temmuz 2019, diğer Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı için  16 Ağustos 2019 tarihine kadardır.
  • Başvurular, aşağıda iletişim bilgileri bulunan, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu için ilgili Yüksekokul Müdürlüklerine, Fakülteler için ilgili Fakülte Dekanlıkların, Devlet Konservatuvarı için Konservatuvar Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Kontenjanlar İçin TIKLAYINIZ.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi İçin TIKLAYINIZ

 

2019-2020 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLERİN BAŞVURULACAĞI BİRİMLER VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİMLER 

ADRES

TELEFON

Diş Hekimliği Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 73 30

Eğitim Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 64 34

0322-338 64 35

Eczacılık Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322- 338 73 34

Fen-Edebiyat Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 64 25

Güzel Sanatlar Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 71 15

İkt.İda.Bil.Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 62 02

İlahiyat Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 69 72

Hukuk Fakültesi0322

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 70 03

Mühendislik Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 70 50

Mimarlık Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 65 45

Su Ürünleri Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 60 74

Tıp Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 60 72

Ziraat Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 63 59

Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Ceyhan  / ADANA

0322-613 73 11

Ceyhan Veteriner Fakültesi

Ceyhan / ADANA

0322- 613 35 07

Kozan İşletme Fakültesi

Kozan  /  ADANA

0322-515 67 77

Devlet Konservatuvarı

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 62 64

İletişim Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 67 77

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 64 84

Beden Eğitimi ve Spor.Y.O.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 70 01

Karataş Turz.Y.O.

Bahçe Beldesi, 01903   Karataş – ADANA

0322-696 84 01

Adana MYO

Beyazevler Kampüsü 01160  Çukurova / ADANA

0322-226 41 60

Ceyhan  MYO

Ceyhan / ADANA

0322-613 53 50

Aladağ MYO

Aladağ  /  ADANA

0322-591 20 03

Karaisalı  MYO

Karaisalı / ADANA

0322-551 20 57

Kozan  MYO

Çanaklı Mah. Şehit Şefik Uçak Sk. Kozan/ADANA

 0 322 516 54 77

İmamoğlu MYO

İmamoğlu/ADANA

0322-891 25 20

Yumurtalık MYO

Yumurtalık /ADANA

0322-671 26 73

Pozantı MYO

Pozantı /ADANA

0322-581 21 80

Abdi Sütcü Sağlık Hiz.MYO

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü  Sarıçam/ADANA

0322-338 65 38

Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler MYO

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Sarıçam/ADANA

0322-394 52 34