Duyurular

...

2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Başvuruya Açıldı

 

2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı

Program Kapsamı

Programın amacı ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütmelerini sağlamak için destek vermektir.

Başvuru Koşulları

1.      Proje başvurusu yurtdışından Türkiye’ye araştırmalarını yürütmek üzere gelen/gelecek olan araştırmacı tarafından yapılır.

2.      Başvuru yapacak proje yürütücüsü başvurunun son günü itibariyle son 3 yıl içinde 12 aydan fazla Türkiye’de ikamet etmemiş olmalıdır.

3.      Başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki çalışma deneyimlerinin herhangi birinin sağlanması gerekir:

 

Genç Araştırmacı:

 • Son 4 yıl içerisinde doktorasını almış ve yurt dışında doktora sonrası araştırma deneyimine sahip kariyerinin başında olan araştırmacılar
 • Özel sektörden başvuran araştırmacılar için lisans sonrası en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi (Yurt dışında tamamlanmış tezli yüksek lisans eğitimi süresinin en fazla 2 yılı, tamamlanmış doktora eğitimi süresinin en fazla 3 yılı bu kapsamda değerlendirilir.)

 

Deneyimli Araştırmacı:

 • Yurt dışında 4 yıl süre ile en az Doktor Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) olarak çalışmış veya doktora sonrasında yurt dışında 4 yıl ve üzeri araştırma deneyimine sahip ekip lideri veya bağımsız akademik araştırma yürütmüş olan araştırmacılar
 • Özel sektörden başvuran araştırmacılar için lisans sonrası en az 6 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi ve “ekip lideri” olan araştırmacılar (Yurt dışında tamamlanmış tezli yüksek lisans eğitimi süresinin en fazla 2 yılı, tamamlanmış doktora eğitimi süresinin en fazla 3 yılı bu kapsamda değerlendirilir).

4.      Belirtilen çalışma deneyimlerine sahip genç ve deneyimli araştırmacıların aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini sağlaması gerekir.

Genç araştırmacılar için:

 • Programa üniversiteden başvuran genç araştırmacıların Türkiye’ye gelmeden önce, doktora sonrası araştırmalarını yürüttüğü yurtdışındaki üniversitenin başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında QS (Quacquarelli Symonds) veya THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 100 üniversite arasında olması veya
 • Programa üniversiteden başvuran genç araştırmacıların, başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Thomson Reuters tarafından yayınlanan “En Fazla Atıf Alan Araştırmacılar Listesinde” bulunması veya
 • Programa özel sektörden başvuran genç araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce çalışmalarını yürüttükleri yurtdışındaki kurum/kuruluşun başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmış “Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 2500 Şirket” sıralamasında yer almış olması veya
 • Programa kamu araştırma enstitülerinden başvuran genç araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce yurtdışında çalışmalarını yürüttükleri kamu araştırma enstitülerinin başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Scimago kamu araştırma enstitüleri/kurumları sıralamasında (Scimago Institutions Rankings-Government) ilk 250 kurum arasında yer almış olması gerekmektedir.

Deneyimli araştırmacılar için:

 • Programa üniversiteden başvuran deneyimli araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Thomson Reuters tarafından yayınlanan “En Fazla Atıf Alan Araştırmacılar Listesinde” bulunması veya
 • Programa üniversiteden başvuran deneyimli araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce yurt dışında araştırmalarını yürüttüğü üniversitenin başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında QS (Quacquarelli Symonds) veya THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 100 üniversite arasında olması veya
 • Programa özel sektörden başvuran deneyimli araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce çalışmalarını yürüttükleri yurtdışındaki kurum/kuruluşun başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmış “Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 2500 Şirket” sıralamasında yer almış olması veya
 • Programa kamu araştırma enstitülerinden başvuran deneyimli araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce yurtdışında çalışmalarını yürüttükleri kamu araştırma enstitülerinin başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Scimago kamu araştırma enstitüleri/kurumları sıralamasında (Scimago Institutions Rankings-Government) ilk 250 kurum arasında yer almış olması gerekmektedir.

Ayrıca:

 • Proje yürütücüsü, yurt dışında bulundukları kurum/kuruluşlardaki bilgi birikimlerini ülkemize daha kolay aktarabilmeleri amacıyla destek süresi boyunca her yıl 3 aya kadar yurt dışında bulunabilir. Yurt dışında bulunduğu süre boyunca proje durdurulmaz, burs ve destek ödemeleri devam eder.
 • Yürütücünün, herhangi bir kurum/kuruluşta kadrolu/sözleşmeli şekilde ücretli olarak çalışmaya başlaması durumunda da kendisine ve varsa ailesine yönelik bursu ödenmeye devam eder.
 • Desteklenen yürütücünün destek kararının bildirilmesinden itibaren en geç 6 ay içinde aşağıdaki belgeleri TÜBİTAK’a göndererek araştırmasına başlaması gerekir.
 • Ev sahibi kurumun üniversite olması halinde, desteklenen proje yürütücüsünün ev sahibi kurumda her dönem  en az bir ders vermesi gerekmektedir.
 • Proje yürütücüsü en az 24 ay en fazla 36 ay süreyle desteklenir.

Destek Kalemleri

2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Destek Üst Limitleri

Proje Yürütücüsüne Verilecek Burs

Genç Araştırmacı: 20.000 TL/ay

Deneyimli Araştırmacı: 24.000 TL/ay

Araştırma Başlangıç Paketi Ödeneği

Genç Araştırmacı: 500.000 TL

Deneyimli Araştırmacı: 1.000.000 TL

Araştırma Desteği

En çok 720.000 TL  (PTİ ve Kurum Hissesi/Genel Gider hariç)

Araştırmacılara Verilecek PTİ

750 TL/ay

Aile Yaşam Gideri Bursu 

(Proje yürütücüsünün eş veya çocuğu varsa)

2.250 TL/ay

Araştırma Ekibindeki Doktora Öğrencisi Bursu  

(en çok 5 doktora öğrencisi için)

Öğrenci başına 4.500 TL/ay

Kurum Hissesi/Genel Gider

3.750 TL/ay

Araştırmacı ile Eş ve Çocukları için Sigorta Desteği

Kişi başı 100 TL/ay

Araştırmacı ve Eşi ve Çocukları için Yol Desteği

 Seyahat Bilet Tutarı (Geliş için)

 

Başvuru adresi:

ebideb.tubitak.gov.tr

Başvuru Tarihleri:

15.12.2018- 29.03.2019

İrtibat:

bideb2232@tubitak.gov.tr

444 66 90

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.