Duyurular

...

2019 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına  başvurular 14.01.2019 tarihinden 23.01.2019 tarihine kadar yapılabilecektir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınavlara başvurabilecektir.

Sınavlara başvuruda bulunan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. ve 68. maddelerindeki şartları taşıması gerekmektedir.

Başvuru tarihinin son günü itibari ile aranan nitelikleri taşıyan personeli başvuru şartlarını taşıdığı kadrolardan sadece birisi için başvuruda bulunabilir. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11.Maddesinin 2.fıkrasında yer alan “İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.” hüküm uyarınca başvuruda birden fazla unvan yazılması halinde geçersiz başvuru olarak değerlendirilecektir. Ayrıca başvuruda bulunulan unvanlı kadro için birim ve derece belirtilmez.

İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz.

Sınavlara ilişkin diğer bilgiler Merkezi Sınav Kurulu Kararında belirtilmektedir.

Yazılı sınavlara ilişkin başvurular bir dilekçe ile Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.

 

Başvuru dilekçesi örneği ve Kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

 

Çukurova Üniversitesi Görevde Yükselme Sınavı Listesi

Çukurova Üniversitesi Unvan Değişikliği Sınavı Listesi

Görevde Yükselme ve ÜNvan Değişikliği Sınavı Dilekçe Örneği