Bağıl Değerlendirme Yönergesi
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : http://arsiv.cu.edu.tr/upload/yonetmelikler/Bagil%20Degerlendirme%20Yonergesi%20Son%20%C5%9Eekli_2015.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.