Öğrenci Senatosu Yönergesi
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : https://www.cu.edu.tr/storage/yonetmelikler/ogrenci_senato_yonergesi.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.