Çift Ana Dal Programı Yönergesi
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : https://www.cu.edu.tr/storage/yonetmelikler/CiftAnaDalYonergesi.docx
gitmek için lütfen tıklayınız.