Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : http://arsiv.cu.edu.tr/upload/yonetmelikler/Onlisans_Lisans_S%C4%B1nav_Yonetmelik.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.