Stratejik Plan
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : http://sgdb.cu.edu.tr/tr/Belgeler/PlanProgramveRaporlar/CU20192023SP.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.