Prof. Dr. S. Seyhan TÜKEL

Özgeçmiş

Kimya Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden sırasıyla 1976 ve 1979 yıllarında, Doktora derecesini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı’ndan 1987 yılında aldı.

1976-1982 yılları arasında ODTÜ Kimya Bölümü’nde, 1984-1989 yılları arasında ÇÜ Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda araştırma asistanı olarak çalıştı. 1989 yılında Biyokimya Doçenti oldu ve aynı yıl ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı’na yardımcı doçent kadrosunda ilk öğretim üyesi olarak atanarak Biyokimya Anabilim Dalı’nı kurdu. 1989-1991 yıllarında Yrd.Doç., 1991-1994 yılları arasında Doçent kadrosunda aynı bölümde görev yaptı. 1994 yılında Profesörlük ünvanını alan Tükel halen aynı bölümde görevini sürdürmektedir.

Tamamlanmış olan 6 doktora, 19 yüksek lisans tezine danışmanlık yapmış olan Tükel’in uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 41 makalesi, ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 12 makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 40 bildirisi ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan 35 bildirisi olmak üzere toplam 128 bilimsel yayını bulunmaktadır.

ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanlığı, Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevleri yürütmüş olan, Tükel 6 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Prof.Dr. S.Seyhan Tükel evli ve 2 çocuk annesidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.