Birim Yönergesi ve Denetim Rehberi

Çukurova Üniversitesi İç Denetim Birim Yönergesi                             

Çukurova Üniversitesi İç Denetim Rehberi