Mevzuat

5018 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri                               

5018 Sayılı Kanunun Değişiklikleri              

5436 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri                              

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik                                

İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği                                

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik                                

Üst Yönetici Rehberi                                

Kamu İç Denetim Standartları                                

Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları                                

Kamu İç Denetim Birim Yönergesi                                

Kamu İç Denetim Raporlama Standartları             

Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi                              

Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi                                

Kamu İç Denetim Rehberi