Linkler

İç Denetim Koordinasyon Kurulu                             

Mali Yönetim ve Merkezi Uyumlaştırma Dairesi              

Türkiye İç Denetim Enstitüsü                             

Kamu İç Denetçileri Derneği                              

Resmi Gazete                              

Sayıştay                              

Yükseköğretim Kurulu