Hakkımızda

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve İç Denetçilerin Çalışma usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ve İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki Tebliğin 2.1. bölümündeki hükümler gereğince 28.12.2007 tarihli “Rektör Oluru” ile “Çukurova Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı” kurulmuş ve Birim Başkanı olarak da İç Denetçi Sami OLCAN görevlendirilmiştir.

İç Denetim Birimi Başkanlığında Ahmet SAYAR, Turgut IRMAK, Y. Hakan AKKOCA ve Nevzat TEZEL İç Denetçi olarak görev yapmaktadır.