Genel Sekreterlik

İletişim Bilgileri

Telefon (322)3386350  (Genel Sekreter),(322)3386136
Kampüs  erişim 2330 
Faks (322)  338 69 45
E-Posta genel-sekreter@cukurova.edu.tr
Posta  Adresi Çukurova  Üniversitesi Rektörlük Binası 2. Kat
01330 Balcalı,Sarıçam/ Adana 
Özel  Kalem Havva Akça, Ayşegül Turanlı, Ayşe Oğuz, Tuğçe Henden, Nedime Ardıç

GÖREVLERİ 

Üniversite genel sekreteri, üniversite idari  teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.  Genel sekteter; 
  • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu  şekilde çalışmasını sağlamak.
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın  raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması  ve saklanmasını sağlamak.
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını  Üniversite'ye bağlı birimlere iletmek.
  • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre  öneride bulunmak.
  • Basın ve halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
  • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
  • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri  yapmak.

Genel  Sekreter 

Nazan Karataş (genelsekreter@cu.edu.tr) 


Genel  Sekreter Yardımcısı 

Süleyman Hilmi Çağlar (genel-sekretery@cu.edu.tr)